DỊCH VỤ VESS – GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIETTEL

DỊCH VỤ VESS LÀ GÌ

vESS-PMKT là giải pháp phần mềm kế toán trong hệ sinh thái quản trị doanh nghiệp số của Viettel (vESS), đáp ứng đầy đủ nội dung việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 Luật Kế toán và theo hướng dẫn cụ thể tại thông tư 88 của Bộ Tài Chính.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Đáp ứng đầy đủ các tính năng cho đối tượng HKD (07 sổ kế toán, 04 loại phiếu, 01 loại chứng từ kế toán)
Quản lý lập, phát hành, ký số ngay trên PMKT (vESS). Các báo cáo liên kết sang hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, đồng thời tích hợp ký số.
Hiển thị đúng trạng thái: hủy bỏ/xóa/thay thế/điều chỉnh trên hóa đơn.
Kiểm soát đơn hàng, kho hàng, hóa đơn nhà cung cấp và quản lý luồng tiền vào ra trên hệ thống

Dữ liệu kế toán được cập nhật, xử lý tự động và linh hoạt dựa trên các báo cáo tài chính

Dự báo lịch trình thanh toán, các luồng chi phí phát sinh trong ngắn hạn và dài hạn.

Hỗ trợ truy vết các bút toán cấu thành một cách nhanh chóng và chính xác.

Leave Comments

0366 551 555
0366551555