Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử Viettel là gì?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, ứng dụng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng các phương tiện điện tử công nghệ thông tin.

Hóa đơn điện tử là giải pháp toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, Hộ kinh doanh có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

Dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử Sinvoice Viettel bao gồm

Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel gồm các loại như hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn dịch vụ, các loại hóa đơn khác như hóa đơn dịch vụ viễn thông vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm; phiếu thu tiền cước chuyển hàng quốc tế… và các hóa đơn khác với hình thức và nội dung đều thông qua quy định của pháp luật.

Hóa đơn xuất khẩu

Hóa đơn xuất khẩu là loại hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng các dịch vụ ra nước ngoài, xuất và thu chi thuế quan với hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật thương mại và thương mại điện tử.

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn khi nào áp dụng hóa đơn đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế để thuận tiện cho việc tra cứu hóa đơn viettel.

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với chuyến dữ liệu của cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn khác

Ngoài các hóa đơn trên còn có các loại hóa đơn khác như: hóa đơn dịch vụ viễn thông, hóa đơn vận chuyển, business, hóa đơn vé, hóa đơn phiếu thu bảo hiểm, hóa đơn thu tiền cước….

Quy định về hóa đơn điện tử Viettel

Hóa đơn điện tử ở tại viettel phải có đầy đủ các nội dung sau:

+ Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu số hóa đơn

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán, người mua

+ Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, tổng tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán

+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, người mua.

+ Thời gian lập hóa đơn

+ Phí, lệ phí của ngân hàng

Bảng giá hóa đơn Điện tử viettel theo thông tư 78

TT Gói cước Số lượng HĐ Giá gói cước Phí khởi tạo Tổng thanh toán

VAT

1 DT300 300 429,000đ 500.000đ 929,000đ
2 DT500 500 583,000đ 500.000đ 1,083,000đ
3 DT1000 1.000 913,000đ 500.000đ 1,413,000đ
4 DT2000 2.000 1,375,000đ 500.000đ 1,875,000đ
5 DT3.000 3.000 1,936,000đ 500.000đ 2,436,000đ
6 DT5.000 5.000 2,937,000đ 500.000đ 3,437,000đ
7 DT7.000 7.000 3,905,000đ 500.000đ 4,405,000đ

 

 

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử

Tool ký số và xem hóa đơn

 1. Tool ký số: Java 7 – 32 bit, Java 8 trở lên

 2. Link download Java 8

Các câu hỏi liên quan đến hóa đơn điện tử:

 1. Tại sao phải sử dụng hóa đơn điện tử viettel?

Sử dụng hóa đơngiúp các doanh nghiệp, các công ty giảm bớt chi phí in, gửi, bảo quản và lưu trữ; thuận tiện cho công tác quản lý, đối chiếu dữ liệu;rút ngắn thời gian thanh toán hóa đơn thông qua các phường tiện điện tử; góp phần hiện đại hóa công tác quản lý.

 1. Tra cứu hóa đơn điện tử viettel như thế nào?

Khi sử dụng hóa đơn mỗi khách hàng sẽ có một tài khoản riêng. Khách hàng sử dụng tài khoản này để truy cập vào các trang web của bên phát hành hóa đơn để tra cứu thông tin về hóa đơn của mình.

 1. Tại sao cần tra cứu viettel hóa đơn điện tử?

Tra cứu thông tin invoice viettel hóa đơn là một thao tác của khách hàng nhằm tìm kiếm các thông tin về hóa đơn mua hàng của mình.

Tra cứu hóa đơn rất dễ dàng và nhanh chóng sẽ cho ra kết quả chính xác nhằm giúp khách hàng tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

 1. Hóa đơn điện tử einvoice như thế nào là hóa đơn điện tử hợp lệ?

Một hóa đơn được xem là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+Hóa đơnđược khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

+ Hóa đơn phải có đầy đủ các nội dung: tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số cả người bán và người mua; tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; tổng số tiền thanh toán; chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua và người bán; thời điểm lập viettel hóa đơn điện tử; ,mã cơ quan thuế; phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các nội dung liên quan khác.

+ Hóa đơn phải đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

 1. Hóa đơn điện tử ghi sai có được điều chỉnh không?

Hóa đơn ghi sai không được điều chỉnh và sẽ bị hủy khi có sự đồng ý của cả bên bán và bên mua hàng, và được lưu trữ lại để thuận tiện cho công tác kiểm tra của cơ quan thuế.

 1. Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý không?

Hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn có giá trị pháp lý khi đảm bảo được tính trọn vẹn của thông tin nguồn; ký hiệu riêng xác nhận đã chuyển đổi; chữ ký, họ tên người thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

 1. Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi là gì?

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi bao gồm các thông tin như: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn gốc; họ và tên, chữ ký người thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

 1. Có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử không?

Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn giấy cùng hóa đơn  đến hết ngày 31/10/2020 với các lưu ý khi xuất hóa đơn sau:

+ Không xuất 2 loại hóa đơn với cùng 1 đơn hàng, nếu đơn hàng đã sử dụng hóa đơn thì không cần sử dụng hóa đơn giấy và ngược lại.

+ Với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau có thể sử dụng hai loại hóa đơn và hóa đơn giấy.

+ Khi sử dụng cần lưu ý về thời gian và những quy định để tránh vi phạm những lỗi không đáng kể.

 1. Những ưu điểm của hóa đơn điện tử viettel

+ Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm như kế toán, bán hàng…

+ Có thể xuất hóa đơn ngay trên phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu

+ Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng

+ Lập tờ khai thuế và báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn để khai thuế qua mạng

+ Tra cứu mọi lúc mọi nơi, lưu trữ an toàn, quản lý đơn giản.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

💰 HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỪ TRÊN MÁY POS TÍNH TIỀN THEO HƯỚNG DẪN CỦA TCT.

💵 Hệ thống Hoá đơn điện tử, Tem, Vé, thẻ điện tử, Chứng từ thuế TNCN ( Thuế thu nhập cá nhân) Của Viettel đáp ứng đầy đủ điều 8 nghị định 123/2020/CP, Quy định ký hiệu số 5 trên hoá đơn điện tử và điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về chứng từ Thuế TNCN.

👍 “Các loại hoá đơn khác là: Tem, vé, thẻ, Phiếu thu, Chứng từ TNCN điện tử, Hoá đơn điện tử trên máy Pos tính tiền.

⏱Với Vinvoice tiết kiệm thời gian nhất.

💴CHI PHÍ CHỈ TỬ 90đ/ Vé điện tử, Chứng từ TNCN điện tử, Hóa đơn điện tử.

⚖️Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 của Bộ Tài chính.

 Liên hệ cung cấp dịch vụ: 🏣 Viettel BRVT 096 556 3579

☎Hotline: 0979 700 036

🎰Hỗ trợ 24/7.

Sẵn sàng triển khai, tích hợp ngay khi có yêu cầu 

Leave Comments

0366 551 555
0366551555