Phần mềm đọc file XML

Hướng dẫn cách cài Phần mềm đọc file XML mới nhất 2023

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài đặt ứng dụng đọc file XML iTaxViewer mới nhất 2023 tại địa chỉ sau: https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Bước 1: Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản mới nhất

Bước 2: Mở tệp vừa tải về giải nén file (.Zip) và chọn file iTaxViewer.exe

Bước 2: Click vào file iTaxViewer.exe => Chọn thư mục cài đặt iTaxViewer => Next => Install => Finish

04/01/2023 Tải ứng dụng iTaxViewer 2.1.2 : Tại đây Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.3 nêu trên
30/12/2022 Tải ứng dụng iTaxViewer 2.1.1 : Tại đây. Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) phiên bản 3.0.2.
02/12/2022 Tải ứng dụng iTaxViewer 2.0.8: Tại đây. Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.4.6, iTaxViewer phiên bản 2.0.8, HTKK phiên bản 4.9.6, bổ sung phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đối với tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB đáp ứng Thông tư số  146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017, cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục mặt hàng xe ô tô điện chạy bằng pin nhập khẩu bán ra trong nước và một số yêu cầu trong quá trình triển khai
01/12/2022 Tải ứng dụng iTaxViewer 2.0.7: Tại đây. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.5, iCaNhan phiên bản 3.4.5.
01/12/2022 Tải ứng dụng iTaxViewer 2.0.6: Tại đây. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.4.
25/10/2022 Tải ứng dụng iTaxViewer 2.0.5: Tại đây. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.3, iCanhan 3.4.4
15/08/2022 Tải bộ cài iTaxViewer 2.0.4: Tại đây. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.5, iCanhan 3.3.8, eTax Mobile 2.0.1.
05/08/2022 iTaxViewer phiên bản 2.0.3: Tại đây. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.3, iCanhan 3.3.5
01/07/2022 iTaxViewer 2.0.2 (Tại đây) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8, đáp ứng Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 về tờ khai Tem điện tử
30/06/2022 iTaxViewer 2.0.1 (Tại đây) Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.7, iCaNhan 3.3.0, HTKK 4.8.8
11/06/2022 iTaxViewer 1.9.6 (Tại đây) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.2 và iCaNhan 3.2.8
10/03/2023 iTaxViewer 2.1.4 : Tại đây Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.4
 

Leave Comments

0366 551 555
0366551555